Контакти

Георги Нацков Борисов

Частен съдебен изпълнител Рег № 722

Район на действие - Съдебен окръг Враца

Адрес на кантората

гр. Враца, ул.”Христо Ботев” №23, ет.1

Адрес за кореспонденция

гр. Враца, ул.”Христо Ботев” №23, ет.1

Телефони

092/ 62 09 96  ; Мобилен: 0888 429 181

Електронна поща

g_natskov@abv.bg

За връзка с мен може да използвате и този електронен формуляр


В долните полета напишете данните за възка с Вас и съобщението си

Име *
Фамилия *
Телефон за връзка *
Е-майл
Адрес *
Относно *
Съобщение *

 

Полетата отбелязани с * са препоръчителни.
Ако не бъдат попълнени вероятно няма да обърнем внимание на Вашето съобщение.